Close
Thailand and the world with daily News updates including news, articles.
About       Advertising       Contact

จ้างบริษัทรับทำบัญชี กับ ทำบัญชีเอง แบบไหนดีกว่ากัน

Business Plan Strategy Goals Concept

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน ธุรกิจ SMEs รวมไปถึงหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง นิยมเลือกจ้างสำนักงานบัญชี เพื่อเข้ามาดูแลและจัดการเรื่องบัญชีในหน่วยงานมากขึ้น เนื่องจากบริษัทรับทำบัญชีราคาไม่สูงมากนัก แต่การจ้างสำนักงานบัญชี ดีต่อกิจการ หรือคุ้มค่ากว่าการทำบัญชีกันเองอย่างไร ตามไปดูข้อมูลที่ blacksheepreport ได้รวบรวมมาไว้ในบทความนี้ เพื่อไว้ตัดสินใจเลือกทำบัญชีเอง หรือ จ้างบริษัทรับทำบัญชีดีกว่า 

คุณสมบัติของนักทำบัญชีตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด มีอะไรบ้าง

สำนักงานหรือนิติบุคคลที่มีพนักงานบัญชี ทำหน้าที่ดูแลและจัดทำบัญชีของกิจการ จะต้องมีคุณสมบัตินักบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด 

  • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือ บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ผู้ทำบัญชีจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ขึ้นไป 
  • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือ บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม หรือ มีรายได้รวมเกิน 30 ล้านบาท นักทำบัญชีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ขึ้นไป 
  • บริษัทมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย นักบัญชีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี ขึ้นไป 
  • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ แต่ประกอบธุรกิจในไทย นักบัญชีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ขึ้นไป 
  • กิจการร่วมค้า ผู้ทำบัญชีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ขึ้นไป 

ดังนั้น หากผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลต้องการทำบัญชีเอง ซึ่งอาจมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านบัญชี แต่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สุดท้ายก็ต้องไปจ้างสำนักงานบัญชี เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีและเซ็นต์รับรองยื่นเรื่อง ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าตรวจอยู่ดี แถมเสียเวลาหลายต่อ แต่ถ้าไม่ทำ ก็อาจมีโทษปรับตามข้อบังคับ ดังนี้

  • นักทำบัญชีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ถูกปรับสูงสุด 50,000 บาท 
  • ไม่ส่งงบการเงิน ถูกปรับ 50,000 บาท
  • กรณีไม่ทำบัญชียื่นภาษี ถูกปรับ 3,000 บาท และ บวกเพิ่มอีกวันละ 1,000 บาท 
  • ยื่นงบการเงินและภาษี แต่ไม่แจ้งชื่อผู้ทำบัญชี ถูกปรับ 10,000 บาท 

สำหรับกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีที่เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน หรือมีพนักงานที่จบด้านบัญชีมาโดยตรง และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็สามารถทำบัญชีเองได้ แล้วติดต่อผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบ ออกรายงานผู้สอบบัญชี เพื่อยื่นงบการเงินและภาษีประจำปี แต่ถ้าในหน่วยงานไม่มีใครตรงตามเกณฑ์ ในการรับทำบัญชี ยื่นภาษี และงบการเงินประจำปี อาจต้องเลือกจ้างสำนักงานบัญชี ที่รับทำบัญชีรายเดือน รวมไปถึงการรับทำบัญชีปิดงบ พร้อมยื่นส่งการเงินและภาษีให้แบบเสร็จสรรพ ช่วยประหยัดเวลา ส่งผลดีต่อกิจการ และอาจคุ้มค่ากว่าการทำบัญชีเอง หรือจ้างผู้ทำบัญชีเป็นพนักงานประจำ

จ้างบริษัทรับทำบัญชีดียังไง 

การเลือกใช้บริการบริษัทรับทำบัญชี หรือจ้างนักบัญชียื่นภาษีมืออาชีพ ย่อมส่งผลดีต่อกิจการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระให้กับกิจการ 

การทำบัญชีด้วยตัวเอง จะต้องมีความรู้บัญชี และเรียนรู้ขั้นตอนการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมทางบัญชี คอยอัพเดทความรู้ด้านบัญชีและภาษีตลอดเวลา การจดทะเบียน การทำบัญชีรายเดือน การปิดงบรายปี และการดำเนินการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในส่วนของงานจดทะเบียน กรมสรรพากร เพื่อการยื่นแบบภาษี หรือ การขอคืนภาษี เป็นต้น ซึ่งงานพวกนี้ค่อนข้างมีรายละเอียด ซับซ้อน และหลายขั้นตอน ทำให้เจ้าของกิจการหรือลูกจ้างมีงานล้นมือ แต่การจ้างสำนักงานบัญชี ซึ่งมีนักบัญชีมืออาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญงานบัญชีและภาษีโดยตรง สามารถดำเนินเรื่องภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการ มีเวลาไปบริหารด้านอื่นแทน เช่น การพัฒนาระบบองค์กร หรือการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท เป็นต้น 

2. ช่วยลดการทุจริตในองค์กร 

การจ้างสำนักงานบัญชีที่เป็นหน่วยงานภายนอก ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับองค์กร ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มาตรฐานรายงานทางการเงิน รายรับ รายจ่าย การซื้อขาย และการจัดระบบข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้รับจริง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร 

ระบบการทำบัญชี จะต้องควบคู่ไปกัยการใช้โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงต้องคอยอัพเกรดโปรแกรมอยู่เสมอ ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และอาจรวมไปถึงค่าอบรมการใช้โปรแกรมให้กับพนักงาน แต่บริษัทที่รับจ้างทำบัญชีจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือครบถ้วน เพื่อเตรียมไว้สำหรับทำบัญชีให้กับลูกค้าอยู่แล้ว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปได้มาก และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ในขณะที่ค่าจ้างสำนักงานบัญชีราคาถูกกว่า เพราะจะจ่ายเป็นรอบ ๆ ไปเท่านั้น 

4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีให้กับองค์กร 

สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ ไม่ได้เพียงแค่รับทำบัญชีปิดงบ หรือ รับทำบัญชีรายเดือนเท่านั้น แต่จะเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำจัดระบบบัญชีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนภาษี เพื่อให้ระบบภายองค์กรมีมาตรฐาน และสามารถควบคุมได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งงานบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานนักบัญชีที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบัญชีและภาษีขององค์กร และลดความเสี่ยงต่อการถูกเรียกปรับจากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้

การที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจเลือกว่าจะทำบัญชีเอง จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ หรือ จ้างบริษัทสำนักงานบัญชีดีกว่ากัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือการพิจารณา แบบไหนจะช่วยตอบโจทย์ให้กับรูปแบบธุรกิจได้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การมีที่ปรึกษาเป็นักบัญชีมืออาชีพ จากสำนักงานรับทำบัญชี พัทยา บริการรับทำบัญชีครบวงจร ช่วยทำหน้าที่ดูแลด้านบัญชีและภาษีให้ ย่อมส่งผลดีต่อกิจการได้มากกว่า..อย่างแน่นอน 

scroll to top